Privātuma politika


Lauku Ferma, SIA "Dārzēņi.lv" rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

 

Ar šo Lauku Ferma, SIA "Dārzeņi.lv" apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pasūtījumu veikšanu mūsu interneta veikalā, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. 
 
Kādus personas datus mēs iegūstam un kādēļ?
Mēs izmantojam sekojošus personas datus:
• Jūsu vārdu un uzvārdu, lai identificētu Jūs, preču pasūtījuma saņemšanas un/vai apmaksāšanas brīdī. 
• Jūsu e-pasta adresi, lai uz Jūsu norādīto e-pastu nosūtītu informatīva rakstura pasūtījuma apstiprinājumu, kā arī, pēc nepieciešamības, rēķinu par pasūtījuma apmaksu. Jūsu, īpašas, piekrišanas gadījumā, mēs izmantojam e-pasta adresi, lai informētu Jūs par veikala „Lauku Ferma” jauniem preču pievedumiem un atlaižu akcijām.
• Jūsu telefona numuru, lai apstiprinātu Jūsu pasūtījumu un sazinātos ar Jums, ja saistībā ar Jūsu pasūtījumu ir radušies papildus jautājumi. Kā arī gadījumos, kad ir nepieciešams nosūtīt uz Jūsu mobilo telefona numuru informāciju par pakas piegādes/saņemšanas laikiem un vietu. 
• Jūsu, īpašas, piekrišanas gadījumā, mēs izmantojam telefona numuru un e-pastu, lai informētu jūs par interneta veikala „Lauku Ferma” jauniem preču pievedumiem un atlaižu akcijām.
• Mēs izmantojam Jūsu adresi, lai nosūtītu Jums interneta veikalā pasūtītās preces pa pastu vai ar kurjeru, attiecīgajā piegādes veida izvēles gadījumā.
Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet veikt un saņemt pasūtījumu mūsu interneta veikalā.
 
No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?
Mēs apstrādājam tikai un vienīgi tos personas datus, kurus Jūs sniedzat veicot pasūtījumu mūsu interneta veikalā vai aizpildot reģistrācijas anketu,  informācijas saņemšanai par jauniem preču pievedumiem un atlaižu akcijām.
 
Personas datu izpaušana.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu klientu apkalpošanas servisu, kā arī, lai izpildītu visas normatīvo aktu un likumu prasības, iegūtie dati varētu būt nodoti trešajām personām šādos gadījumos: 
• Personas dati var tikt nodoti trešajai personai mārketinga pakalpojumu sniegšanai, lai informētu Jūs par interneta veikala jauniem preču pievedumiem un atlaižu akcijām.
• Personas dati var tikt nodoti preču piegādes un kurjeru dienestiem, lai nodrošinātu pasūtījumu piegādi norādītājā adresē, vai lai sazinātos ar klientu par preču piegādes dienu un laikiem.
• Personas dati var tikt nodoti trešajai personai, kas veic grāmatvedības uzskaites operācijas, lai nodrošinātu grāmatvedības uzskaites standartus saskaņā ar LR likumiem. 
• Iegūtie personas dati varētu būt nodoti tiesībsargājošām iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm, lai pildītu savu juridisko pienākumu, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti, vai aizsargātu savas juridiskās tiesības.
 
Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?
Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.
 
Cik ilgi jūsu personas dati tiek glabāti?
Personas datu kategorijas un glabāšanas termiņi:
• Personas dati, kas saistīti ar datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, tiks dzēsti vienas nedēļas laikā pēc piekrišanas atsaukšanas saņemšanas no klienta.
• Personas dati, kuri uzrādīti preču-pavadzīmju rēķinos.
Pamatojoties uz grāmatvedības dokumentu glabāšanas noteikumiem, dokumenti, kas apliecina pasūtījuma izpildīšanu, tiks glabāti piecu gadu garumā. 
 
Jūsu tiesības.
Mēs garantējam Jūsu tiesību aizsardzību un likumīgo pielietošanas atbilstību personas datu aizsardzības likumiem un noteikumiem. Sakarā ar to Jums ir šādas tiesības: 
• Atsaukt piekrišanu datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkiem. Jūs varat atteikties no tiešā mārketinga, saņemot kārtējo informatīvo vēstule no mums, vai uzrakstot elektronisko vēstuli uz info@laukuferma.lv
• Pieprasīt no mums visu mums pieejamo informāciju saistībā ar Jums un kādiem nolūkiem mēs to apstrādājam.
• Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei uzrakstot elektronisko vēstuli uz info@laukuferma.lv
 
Jautājumu gadījumā Jūs varat sazināties ar mums:
Faktiskā adrese: Jūrkalnes iela 6, Rīģa, LV-1046
Telefons: +371 22095327
E-pasts: info@laukuferma.lv

Latvian/Lettish